Golf film: The legend of Bagger Vance

The mind is restless, turbulent, obstinate
and very strong…
To subdue it is…more difficult
than controlling the wind.

Arjuna’s observations to Bhagavan
Bhagavad-Gita Chapter 6, Section 34

De film is gebaseerd op het boek van Stevan Pressfield. Zijn legende is  gebaseerd op het Hindoe-epos Bhagavad-Gita. (Het lied van God). De Bhagavad-gita (Het lied van God) is niet alleen een van de grootste spirituele en filosofische klassiekers ter wereld, maar ook de essentie van de vedische wijsheid van India over het spirituele wezen van de mens, zijn gebondenheid in de cyclus van geboorte en dood, en uiteindelijk zijn relatie met God.In het verhaal is Bhagavan de manifestatie van God op aarde, de Hoogste persoonlijkheid van God, die zijn vriend en toegewijde Arjuna helpt om meer van oorlog en het leven te begrijpen.

Het golfspel is een microkosmos van het “spel” van het leven. Geduld, kalmte, nederigheid, en kennis zijn onmisbaar voor goed  spel in een golfwedstrijd, net als voor een goed leven. Dit is Bagger Vance’s boodschap, en hij probeert om die kennis door te geven aan Junah.

Samenvatting van de Gita:
De Gītā is een dialoog tussen God in de gedaante van Krishna en Zijn vriend en toegewijde in de gedaante van de vedische prins Arjuna vlak vóór de aanvang van een grote militaire slag op het veld van Kurukshetra in India (Bharatavarsha) zo’n vijfduizend jaar terug. De machtige krijger Arjuna wordt geconfronteerd met de onvermijdelijke strijd tussen goed en kwaad. Hij valt ten prooi aan twijfel en weet niet of hij dit gevecht aankan. De dialoog die ontstaat tussen Sri Krishna en Arjuna is een prachtige allegorie voor de uitdagingen en innerlijke strijd waarmee ieder mens wordt geconfronteerd. In de Bhagavad Gītā gaat het erom God en de eeuwige ziel (ātma) te vinden met inbegrip van het daarbij behorende juiste handelen.

Arjuna komt in dit boek op het slagveld tegenover zijn familie en vrienden te staan. Hij moet met de ene helft tegen de andere helft van hen ten strijde trekken om de heerschappij over zijn land terug te krijgen. Hij verloor die macht toen hij met zijn broers bedrogen werd in een dobbelspel. Als hij ziet dat hij hiervoor tegen zijn dierbaren moet strijden, legt hij zijn wapens af en roept hij in wanhoop tot zijn goede vriend en wagenmenner Krishna dat hij deze strijd hoe dan ook niet van zins is te voeren. Hij wil en kan niet winnen. Als hij wint verliest hij zijn dierbaren en kleeft er “bloed” aan het veroverde koninkrijk, en als zijn dierbaren het overleven verliest hij de strijd. Arjuna onthult aan Krishna dat hij maar liever naar het woud gaat en alle beslommeringen achter zich laat.

Maar Khrisna weet Arjuna te overtuigen om af te zien van zijn, tegen het dharma indruisende idee, om zo de strijd, zijn plicht als krijger, te ontwijken. Als Arjuna zich in zijn wanhoop aan Hem overgeeft als zijn leerling vraagt hij, na een eerste instructie te hebben ontvangen, over Zijn wezen en de noodzaak van de plicht, om Krishna’s ware gedaante te laten zien. Krishna toont daarop Zijn universele gedaante. De Gītā eindigt met een vastberaden, gekalmeerde Arjuna die beheerst de strijd aangaat.

Bhagavad-Gita
Bhagavan legt de betekenis van het leven uit aan Arjuna. Hij legt uit waarom de strijd moet worden gestreden – en waarom Arjuna is de beste man om het te doen. Zelfs als hij respecteert dat de andere kant wijzer is dan hij. Zelfs als hij de andere kant als naaste verwanten respecteert.  Toen Arjuna de volle betekenis van het leven begreep – en wat hij nederig moet doen om zijn krijgers leiden – is hij het eens om te vechten. Het is echt, de strijd van het leven moet hij volledig te omarmen. Bhagavan – als wagenmenner – zal hem helpen.

The legend of Bagger Vance
Bagger Vance verklaart de betekenis van het leven aan Junah. Hij legt uit waarom de match moet worden gespeeld – en waarom Junah is de beste man is om het te doen. Zelfs als hij respecteert dat de andere golfers wijzer zijn dan hijzelf. Zelfs als hij ze respecteert als golfbroeders. Wanneer Junah de volle betekenis van het leven en de nederigheid begrijpt –om zijn authentieke swing te vinden – gaat hij akkoord met het spelen van de wedstrijd. Het is echt, het spel van het leven dat hij moet omarmen. Bagger Vance – als caddy – zal hem helpen.

Uitgelicht uit de film:

“Bagger, you are one hell of a caddy.” Vertelt Junuh hem nadat hij eigenwijs een bal recht in de bossen slaat. Junuh vindt de bal als eerste en pakt hem bijna op (we weten nooit of hij van plan is om vals te spelen of te stoppen – verschrikkelijk, zelfs tragisch. Twijfel en angst en flashbacks overvallen hem , een  zware ademhaling, zweten , Junuh worstelt met een strijd. Wat moet ik nu doen? Het is gewoon te moeilijk, het is makkelijker op te geven. How the hell do I come out of the rough ? Een goed schot is onmogelijk . Het is makkelijker om te stoppen. Makkelijker ook om vals te spelen . Hoe kom ik uit het bos? Hoe kom ik terug op de fairway ?
Wat moet ik nu doen?
Bagger, met behulp van zijn zachte woorden, zachte ogen en lieve glimlach – begeleidt Junuh uit de duisternis naar het licht.

The Field:
Bagger: Stop met nadenken over winnen of verliezen. Stop met proberen de bal zo hard mogelijk te slaan. Denk niet aan de resultaten van je actie. Concentreer je op de baan. “See and Know the field” Wordt in je bewustzijn een met de baan. Sta het natuurlijke ritme en de harmonie van het leven toe en laat het zien in je acties. Life, like golf is only a game. Play the game and enjoy it.

Het is een metafoor voor het waarnemen van de ware aard van alle aspecten van het leven, zodat je optimaal kunt functioneren.

18th Hole: truth
Junah attained a ‘perfect perfection in Truth at the moment when he insisted on being penalized for the accidental movement of the ball on the eighteenth hole, believing fully well, that the penalty could cost him the match. So great the power of his sincerity, that was able to make up for the error and tie the match. At every moment we face the very same choice: to live for ourselves, meaning the selfish falsehood of the ego, or to live for Truth.